lørdag 2. oktober 2010

Husker du papirdukker?

Remember paper dolls? I stumbled across some of them on the net the other day, and thought maybe they
could be used as motifs on a birthdaycard.

Jeg ramlet over noen av dem på nettet her om dagen, og tenkte kanskje de kunne brukes som motiv på et bursdagskort.

Slik ble forsiden/this is the front of the card:


og resten av garderoben er på innsiden av kortet.
and the rest of the warderobe is on the inside of the card.

Takk for at du er innom/thanks for looking. :-)